Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo Công an 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5, gồm: Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5 đã ký kết giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019, đồng thời phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5 tại hội nghị ký kết giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019.

Theo đó, các đơn vị thống nhất đổi mới, phát triển sâu rộng các nội dung giao ước thi đua; tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018 để thực hiện tốt phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019. 

Lãnh đạo Công an 6 tỉnh Cụm thi đua số 5  quyên góp kinh phí xây nhà tình thương cho CBCS Công an.

Dịp này, lãnh đạo Công an 6 tỉnh Cụm thi đua số 5  đã quyên góp, ủng hộ kinh phí để xây nhà tình thương cho CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế gặp hoàn cảnh khó khăn.  


Anh Khoa