Trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì bình yên biên cương của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, tại Hội nghị, các đơn vị Cụm thi đua số II đã thống nhất đề ra 8 nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2019 với mục tiêu quan trọng là bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc, kích động gây rối tình hình ANTT, xâm hại an ninh quốc gia; tập trung tấn công, trấn áp, đấu tranh tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; triệt xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”. 

Các đơn vị trong cụm thi đua số II ký kết giao ước thi đua.

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 7 tỉnh trong Cụm thi đua số II đã tiến hành ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Trung Hiếu – Tùng Lâm