Ngày 21-11, Tổng công ty Phát điện 2 cho biết đã chỉ đạo Công ty Thủy điện Sông Bung và Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 tổ chức thực hiện thành công việc tích nước hồ chứa.

Dự án Thuỷ điện Sông Bung 2 nằm trên sông Bung, thuộc hệ thống Sông Vu Gia - Thu Bồn, xây dựng trên địa bàn huyện Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Dung tích hồ chứa là 94,3 triệu m3; Được khởi công vào tháng 11-2010, ngăn sông chặn dòng vào tháng 12-2012.

 Thủy điện Sông Bung 2 tích nước trở lại sau khi đã khắc phục sự cố vỡ hầm dẫn dòng.  

Như Báo CAND đã thông tin, hồ chứa cua thủy điện Sông Bung 2 đã được tích nước lần đầu vào tháng 9-2016, tuy nhiên đến ngày 13-9-2016 đã xảy ra sự cố bục cửa van số 2, gây vỡ hầm dẫn dòng, dẫn đến việc tích nước hồ chứa không thành công và phải thực hiện thêm các công việc xử lý, khắc phục sự cố.

Đến nay, công tác khắc phục sự cố hầm dẫn dòng đã hoàn thành, các Cấp thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình, kiểm tra hoàn thành các công tác chuẩn bị về vận hành hồ chứa theo quy định.


Hoài Thu