Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, lúc 11h ngày 12/9, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,97m, dưới mực nước dâng bình thường 3cm. Lưu lượng nước đến hồ là 3.601m3/s, tổng lưu lượng xả 2.177 m3/s (lưu lượng chạy máy phát diện). 

Theo dự báo, nước hồ Hòa Bình sẽ tăng trong các ngày 13-14/9. Trong 5-10 ngày tới, dòng chảy về hồ Hòa Bình tăng 3 ngày đầu, sau đó giảm chậm. Thượng lưu sông Hồng-Thái Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ cao 2-4m.

 Căn cứ của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến thực tế, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 13h ngày 12-9.

Thuỷ điện Hoà Bình mở một cửa xả lũ

Công ty Thủy điện Hòa Bình phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương  như Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội…và các tỉnh hạ du, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân biết về thông tin xả lũ. 

Đặc biệt, lưu ý người dân khu vực ven sông, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản khu vực các hồ chứa xả lũ, nhất là công trình đang thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên, ven sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò, hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh, canh tác nông nghiệp trên bãi sông.


NY