Kết quả khảo sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại 63 tỉnh, thành phố với gần 24.000 doanh nghiệp với 3,72 triệu người lao động còn cho thấy, mức thưởng Tết Âm lịch bình quân khoảng một tháng lương, vào khoảng 4,9 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2015 là 5,1 triệu đồng/ người.

Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng. Trong khi năm 2016 là một doanh nghiệp FDI tại Hải Dương thưởng 624 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người của doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Bến Tre.

Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, mức thưởng bình quân là 1,253 triệu đồng/người, tăng 6,2% so với năm 2016 là 1,11 triệu đồng/người.

Người có mức thưởng cao nhất tại một doanh nghiệp FDI ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng. Trong khi năm 2016 mức cao nhất cũng tại doanh nghiệp FDI ở Thành phố Hồ Chí Minh là 2,028 tỷ đồng. Mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng/người tại doanh nghiệp FDI ở Thanh Hoá, bằng với năm 2016.

Hiện nay, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng cuối năm, thưởng dịp Tết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tìm giải pháp tiết kiệm các chi phí để chia sẻ, hỗ trợ với người lao động trong dịp Tết.

Hải Châu