Ngày 5-1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã thông tin về tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp trên địa bàn.Theo đó, tính đến thời điểm này, có gần 500 trên tổng số khoảng 10.000 doanh nghiệp trên tại Bình Dương công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng cao nhất được ghi nhận cho đến nay 248 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, mức thưởng thấp nhất trong tổng số các doanh nghiệp đã công bố 3,150 triệu đồng/người. Tính bình quân mức thưởng Tết cho người lao động tại Bình Dương đã tăng từ 10 – 15% so với năm 2016. Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Nhà nước thưởng trung bình 7,34 triệu đồng/người, doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp và chi phối của Nhà nước thưởng trung bình 7,4 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp tư nhân thưởng trung bình 6,15 triệu đồng/người, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài FDI thưởng trung bình 7,5 triệu đồng/người.

Hiện nay, Bình Dương chỉ có một doanh nghiệp (khoảng 500 công nhân) thông báo, có thể sẽ không thực hiện thưởng Tết cho công nhân. Còn lại, không có doanh nghiệp nào được ghi nhận là nợ lương của công nhân. Ngoài thưởng Tết, phần lớn các doanh nghiệp trên địa còn thực hiện việc tặng quà, tặng vé xe cho công nhân ở xa để về quê ăn Tết.

 

Đ.Mừng