Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng/người và thấp nhất là 550 ngàn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 bình quân của khối doanh nghiệp này là 3,8 triệu đồng/người, tăng xấp xỉ 1% so với năm trước.

Khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước có mức thưởng Tết Âm lịch 2017 bình quân 3,7 triệu đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh 

Các doanh nghiệp thuộc khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. Mức thưởng bình quân là 3,4 triệu đồng/người, tăng 1,3% so với năm trước.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, góp vốn của Nhà nước có mức thưởng Tết Âm lịch 2017 cao nhất là 27,5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Âm lịch 2017 của khối doanh nghiệp này là 3,6 triệu đồng/người.

Hải Châu