Tính đến chiều 6-2, tại khu vực trên đã có 27 hộ nuôi báo hiện tượng cá nổi đầu và chết với tổng sản lượng thiệt hại là 25,31 tấn cá các loại như: chép dòn, lăng, he, điêu hồng, rô phi. ... Hiện đã một số hộ nuôi đã thực hiện di dời bè nuôi cá qua hướng sông Tiền (thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Người nuôi vớt bỏ số cá chết trong các lồng bè.

Hiện tượng cá nổi đầu và chết xuất hiện vào khoảng 3h sáng 5-2. Sau khi nhận tin báo tình trạng cá chết, Chi cục Thuỷ sản tỉnh An Giang đã nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các cơ quan chuyên môn huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu tiến hành khảo sát nắm tình hình các hộ nuôi cá bè bị thiệt hại. Hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục tạm thời như dùng máy sục khí oxy, rải oxy hạt, vớt bỏ số cá chết trên các bè. Vận động người dân tìm biện pháp di dời bè sang khu vực khác để hạn chế tình trạng cá nổi đầu và chết.

Đồng thời, tiến hành thu mẫu cá, mẫu nước để gửi xét nghiệm bệnh và các chỉ tiêu môi trường nước liên quan khác. Thực hiện đo, test nhanh các thông số chỉ tiêu môi trường cơ bản về chất lượng nước như: DO, NH3, PH…

Kết quả test nhanh thông số tại hiện trường cho thấy nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) tại khu vực cá nuôi bè bị chết rất thấp dao động từ khoảng 0,5 đến 1,0 mg/l (thấp hơn nhiều lần so với mức tối thiểu oxy cho phép trong cho nuôi trồng thuỷ sản DO ≥ 4 mg/l - theo QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh) vào thời điểm nước đứng; vào buổi trưa khi nước chảy thì nồng độ oxy hoà tan tăng lên.

Nhận định ban đầu, cá nổi đầu và chết là do mực nước trên sông Cái Vùng xuống thấp, kết hợp dòng chảy yếu tạo nên hiện tượng thiếu oxy cục bộ.
Khu vực nuôi cá trong lồng bè trên sông Cái Vừng - nơi xảy ra hiện tượng cá nổi đầu và chết hàng loạt.

Trong quá trình quan trắc, đoàn phát hiện ngoài khu vực cá nuôi bè có hiện tượng chết từ Km Số 3,5 đến Km Số 10 thuộc địa bàn phường Long Sơn - thị xã Tân Châu và xã Long Hòa – Phú Tân (tỉnh An Giang) thì các hộ nuôi cá ở những khu vực khác trên Sông Cái Vừng không phát hiện cá chết. 

Trước tình hình trên, Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang, khuyến cáo người nuôi di dời các lồng bè nuôi cá ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng; nhanh chóng bán cá thương phẩm để giảm thiệt hại.

Trần Lĩnh