Trước đó, vào rạng sáng 24-11, nguồn nước trong vùng biển Đầm Môn xuất hiện màu đỏ, có mùi hôi và sánh đặc, khiến 117 tấn cá bớp của 35 người dân thả nuôi trong 240 lồng bè ở vùng biển Đầm Môn bị chết. Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã phối hợp Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Nghiên cứu thủy sản 3 tiến hành thu thập mẫu nước để kiểm nghiệm và kết luận nguyên nhân nêu trên.

Ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức trách tăng cường giám sát môi trường nước ở vùng biển Đầm Môn, kịp thời phát hiện những biến động bất thường để hỗ trợ người dân, Sở NN&PTNT Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi thủy sản cần sớm di dời lồng bè khi phát hiện màu đỏ xuất hiện trong nước và không nên thả nuôi tôm, cá vào thời điểm chuyển mùa, thời tiết biến động bất thường…

Hữu Toàn