Triển khai chương trình nêu trên, BHXH tỉnh Thái Bình đã chia sẻ yêu thương thông qua tặng thẻ BHYT cho 300 người.

Để trao 300 thẻ BHYT, BHXH tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp với các ngành liên quan rà soát, lựa chọn đúng đối tượng và lập danh sách những người có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị BHXH Việt Nam hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT. 
Đại diện lãnh đạo BHXH huyện Thái Thụy, Thái Bình trao thẻ BHYT cho người dân.

Tính đến ngày 29-7, BHXH tỉnh Thái Bình đã trao thẻ BHYT cho 290 người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có chỗ dựa khi ốm đau, bệnh tật.

Việc làm ý nghĩa của BHXH tỉnh Thái Bình chính là lan tỏa chương trình “Tặng thẻ BHYT, chia sẻ yêu thương” do BHXH Việt Nam phát động đến tận cơ sở, đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Anh