Qua xét nghiệm với số đối tượng này, đã phát hiện 19.000 người dương tính với các chất ma túy, trong đó có trên 10.000 đối tượng không nơi cư trú ổn định. 

Đến nay thành phố đã đưa hơn 11.000 đối tượng với trên 60% nghiện các loại ma túy tổng hợp vào cai nghiện tại 12 cơ sở cai nghiện bắt buộc. Số còn lại đang áp dụng các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại các cơ sở xã hội hoặc sử dụng Methadone thay thế.

Để ổn định tinh thần cho học viên cai nghiện, thành phố đã chỉ đạo các cơ sở cai nghiện làm tốt hơn nữa công tác trị liệu, dạy học nghề, học chữ, chăm lo sức khỏe và vui chơi giải trí để giảm ức chế cho học viên. Cán bộ quản lý phải coi học viên cai nghiện như người nhà, xác định đó là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Gia đình học viên cai nghiện cũng được tạo điều kiện tối đa để thăm nom, động viên con em mình; những học viên cá biết đều được gặp gỡ, động viên kịp thời nên hạn chế tối đa ức chế tâm lý. Do đó tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện do thành phố quản lý hiện khá ổn định; không để xảy ra tình trạng học viên tại các cơ sở cai nghiện bỏ trốn tập thể.

Đ.Thắng