Theo ông Quyết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Sóc Trăng đánh giá hiện nay DTHCP đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh đã tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khi có dịch bệnh phát sinh.

Phun thuóc tiêu độc khử trùng cho heo.

Cụ thể, đối với cơ sở giết mổ heo tập trung trong vùng dịch được phép tiếp nhận, giết mổ heo khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTHCP từ cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, ngoài vùng dịch thuộc phạm vi trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh. Phương tiện vận chuyển heo phải được vệ sinh tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở chăn nuôi, trước khi ra vào cơ sở giết mổ.

Riêng các cơ sở giết mổ tập trung ngoài vùng dịch, heo đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch thực hiện như đối với cơ sở giết mổ heo tập trung trong vùng dịch; heo đưa vào giết mổ có nguồn gốc từ ngoài vùng dịch thực hiện theo các quy định của pháp luật về thú y.

Ông Lương Minh Quyết cho biết thêm: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không chỉ xảy ra DTHCP mà còn xuất hiện dịch heo tai xanh. Do đó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh và các địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống cấp bách; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi nhằm nâng cao ý thức đối với các hộ chăn nuôi phòng, ngừa; giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển heo, tăng cường triển khai tiêu độc khử trùng tại các vùng dịch, vùng tiếp giáp với vùng dịch và vùng đệm. 

Tăng cường giám sát dịch và báo dịch từ người dân để xử lý sớm và kịp thời. Khẩn trương triển khai các chốt kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, chuẩn bị các thủ tục công bố bệnh DTHCP; đồng thời thực hiện công tác hỗ trợ đối với hộ bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

Cao Xuân Lương