Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, hàng loạt công việc triển khai như hệ thống wifi, dịch vụ phi hàng không, hệ thống phát thanh, vệ sinh, khu vực làm thủ tục, thái độ phục vụ của nhân viên hàng không... đang được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Cụ thể, đã thực hiện việc nâng cấp hệ thống wifi hiện hữu (67 đầu phát wifi) tại khu vực cửa check-in và phòng chờ lên tàu bay. Hiện đang thi công thêm mạng wifi mới tại toàn nhà ga, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-12-2015. 

Đặc biệt, đối với thái độ phục vụ của nhân viên hàng không, các đơn vị trong ngành hàng không đã tổ chức quán triệt và tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử, đặc biệt là đối với lực lượng an ninh hàng không.

Đặng Nhật