Theo đó, sau 21 năm hoạt động, tổng số vốn điều lệ của DN Nhà nước này đã đạt 1.315 tỷ đồng. Số lượng cổ phần được đưa ra bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK TP Hồ Chí Minh lần này là 31.097.900 cổ phần, chiếm 23,6% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết thúc phiên đấu giá đã có 12 nhà đầu tư trúng đấu giá toàn bộ lượng cổ phần trên với mức giá trúng bình quân là 19.330 đồng/cổ phần; tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 601,1 tỷ đồng

Đ.Thắng