Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 31-10-2019, trên địa bàn tỉnh có 38.626 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 72,75% so với lực lượng lao động thuộc diện phải tham gia; 2.745 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 82,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 716.622 người tham gia BHYT, đạt 79,9% dân số toàn tỉnh; số tiền đã chi khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT vượt 1,69% dự toán phân bổ…Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHYT đã được tổ chức, thực hiện hiệu quả ở tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang phát biểu chỉ đạo nêu rõ, 2 tháng cuối năm 2019, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, BHXH tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khi có khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực BHXH, BHYT, nhất là công tác phát triển đối tượng và tăng cường quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động…

PV