Theo đó, cuộc kiểm toán đã triển khai tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước từ 11-9-2018 đến 9-11-2018.

Kết quả kiểm toán cho thấy, về cơ bản các đơn vị đã chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế chưa đầy đủ, hoạt động thu, chi bảo hiểm y tế  còn nhiều hạn chế.

Cụ thể, với chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã xuất toán hơn 168 tỷ đồng do thanh toán bảo hiểm y tế không đúng.

Trong số trên, riêng thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định đã lên tới gần 111 tỷ đồng. Đây là các khoản áp sai giá dịch vụ kỹ thuật, chỉ định dịch vụ kỹ thuật không phù hợp, dịch vụ kỹ thuật không đủ điều kiện thanh toán. Hoặc, đây là khoản thanh toán tiền giường trong cơ cấu giá có điều hòa nhưng sử dụng không điều hòa, thanh toán thừa dịch vụ kỹ thuật, thanh toán trùng trong cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật.

Số tiền thanh toán chi phí thuốc không đúng quy định là hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm: thuốc chỉ định không phù hợp, thuốc có giá thanh toán bảo hiểm y tế cao hơn giá kê khai, thuốc không đảm bảo đủ điều kiện thanh toán. Một số khoản khác bị đánh giá là thanh toán không đúng tỷ lệ, thuốc đã có trong cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật, thuốc thanh toán bảo hiểm y tế không có giá kê khai,...

Cơ quan chức năng đã giảm trừ hơn 45 tỷ đồng qua kiểm toán hồ sơ khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017. Nguyên nhân do chỉ định thuốc không đúng, thanh toán vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định.

Với những dấu hiệu sai phạm như trên, Kiểm toán Nhà nước  đã có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Châu