Sau khi phát hiện đàn bò tót, Vườn quốc gia PNKB đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan có phương án để bảo vệ động vật quý hiếm này. 

Bò tót xuất hiện ở Vườn quốc gia PNKB được xếp vào nhóm bò tót Đông Dương hay bò tót Đông Nam Á, được Sách Đỏ thế giới xếp vào nhóm động vật quý hiếm loại 1B, bảo tồn ở mức sắp nguy cấp.

Sông Lam