Theo đó, tác phẩm tham dự cuộc thi là các bài viết (dưới dạng ngôn ngữ báo chí) phản ánh công tác phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn hiện nay, khuyến khích các bài viết tập trung vào các chủ đề liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS; Gương điển hình trong cộng đồng kết nối những người nhiễm HIV, các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV như người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ đồng tính, người chuyển giới với  các dịch vụ y tế như xét nghiệm HIV, điều trị ARV, điều trị Methadone; Các sáng kiến cộng đồng; Các mô hình hoạt động hiệu quả - Những câu chuyện thành công trong huy động và tự tạo nguồn lực về tài chính và con người; Câu chuyện thành công của những người nhiễm HIV, người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng…

Mọi người dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam đều có quyền tham dự cuộc thi. Tác phẩm tham dự cuộc thi đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép)  hoặc chưa từng được công bố. Mỗi bài viết không quá 1500 từ. Một tác phẩm không quá 03 kỳ, mỗi kỳ không quá 1500 từ đối với báo in và báo điện tử.

Thời gian tác phẩm được tính tham dự cuộc thi: Tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1-1-2017 đến hết ngày 30-10-2017. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30-10-2017 (tính theo dấu bưu điện)

Bài dự thi xin gửi về Dự án VUSTA - Dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS. Tầng 9, 193 C3, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự 'Cuộc thi viết về đề tài phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Lưu Hiệp