Chi Cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã khẳng định: thực tế trên bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa xảy ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt như các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ...

Chiều ngày 28-4, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị về công tác du lịch biển năm 2016. Tại cuộc họp, ông Đặng Quang Vinh, Chi Cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả kiểm tra lấy mẫu phân tích chất lượng ven bờ biển Đà Nẵng, cụ thể:

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình “cá chết dọc biển Đà Nẵng”, ngày 27 và 28-4, Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế và lẫy mẫu nước biển khu vực bãi biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, tại các vị trí cách bờ biển khoảng 100m gồm: tại bãi tắm Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Non Nước, Bãi Rạng; cầu cảng Tiên Sa; cửa sông Phú Lộc; cửa sông Cu Đê.

Kết quả, so với giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ “Vùng bãi tắm biển, thể thao giới nước” của QCVN 10-MT:2015/BTNMT thì các thông số như: pH, DO (lượng oxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH4+ N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Pb (Chì), Hg (Thủy ngân), CN- (Xyanua) cho thấy, các thống số đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước.

Đặc biệt, kết quả phân tích mẫu nước biển vào ngày 27-4 so với kết quả phân tích lượng nước biển ngày 17-4 và trong năm 2015 cho cũng thấy không có sự biến động bất thường nào.

Du khách và người dân Đà Nẵng có thể yên tâm tắm biển.

Trung tâm Kỹ thuật môi trường đã kiểm tra, thực tế trên bờ biển, đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa xảy ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt như các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ. Sở Tài Nguyên và Môi trường cũng đã giao cho Trung tâm Kỹ thuật môi trường tiếp tục lấy mẫu phân tích chất lượng nước biển và lập kế hoạch quan trắc sinh học chất lượng nước biển trong thời gian 30 ngày tiếp theo để nắm tình hình, công bố 2 ngày 1 lần trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Kỹ thuật môi trường kể từ ngày 28-4.

Hoài Thu