Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm lấn rừng, đất lâm nghiệp chủ yếu do nhu cầu về đất ở, đất sản xuất tăng cao. Đặc biệt, tại những vùng đồng bào dân tộc, nhiều hộ sống phụ thuộc vào rừng như ở vùng cao các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La. Nhiều diện tích rừng ở những vùng này bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trong thời gian dài nên việc thu hồi gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn, diện tích đất rừng bị xâm lấn để trồng cây công nghiệp, nông nghiệp tại địa bàn huyện Mai Sơn khá nhiều. Mai Sơn hiện có gần 36.000ha đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích. Đa phần diện tích bị xâm lấn là diện tích tồn đọng từ các năm trước, người dân xâm lấn để sản xuất nên việc thu hồi gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉnh Sơn La đã quy hoạch 3 loại rừng với tổng diện tích trên 934.000ha, chiếm tỷ lệ 66% tổng diện tích tự nhiên của địa phương. Trong đó quy hoạch rừng đặc dụng trên 62.987ha; Quy hoạch rừng phòng hộ 423.992ha; Quy hoạch rừng sản xuất 447.06 ha. Như vậy tiềm năng về diện tích đất để đầu tư các dự án trồng và bảo vệ rừng tại tỉnh rất lớn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang rà soát cụ thể biến động đất đai để có phương án xử lý phù hợp, đồng thời từng bước thu hồi đất lâm nghiệp đang sử dụng sai mục đích, góp phần tăng độ che phủ của rừng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng.

T.K.