Điểm đáng chú ý trong dự thảo là quy định người dùng di động có thể đăng ký từ chối nhận cuộc gọi rác, tin nhắn rác, thư rác. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ gọi điện quảng cáo phải đăng ký với Bộ TT&TT. Chỉ được gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện quảng cáo khi có sự cho phép của người dùng và nêu rõ mục đích thu thập thông tin. 

Trường hợp người nhận đồng ý cũng không được phép gửi quá 1 tin nhắn, 1 email, 1 cuộc gọi quảng cáo tới một địa chỉ trong vòng 24 giờ. 

Đặc biệt, để bảo vệ người dùng một cách hữu hiệu, Bộ TT&TT dự kiến xây dựng hệ thống quản lý danh sách số điện thoại, không chấp nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo bằng cách cho phép các thuê bao đăng ký hoặc hủy đăng ký thông qua cú pháp tin nhắn gửi về đầu số 456. 

Theo đó, tất cả tin nhắn, cuộc gọi nhằm mục đích quảng cáo tới các thuê bao đã đăng ký vào danh sách này đều không được phép.

H.Thanh