Anh Trần Văn Tính (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) cho biết, trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Kiên Giang, phát hiện con vích biển nặng 80 kg (chiều dài mai là 0,9 m và chiều rộng 0,8 m) mắc vào lưới.

Cá thể vích được ngư dân cùng chính quyền địa phương thả về biển.

Dù nhiều người đã hỏi mua lại với giá cao, nhưng anh Tính và các ngư dân trên tàu quyết định đưa vào bờ bàn giao cơ quan chức năng. 

Sau khi tiếp nhận cá thể vích từ anh Tính bàn giao, UBND xã Mỹ Lâm đã phối  hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòn Đất thả về biển.


Trần Lĩnh