Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên nhanh. Trong đợt triều cường này, mực nước cao nhất tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên xấp xỉ báo động 1 (BĐ1) vào ngày 18-20/10.

Mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu có thể lên mức 3,3m (dưới BĐ1 là 0,2m); trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,8m (dưới BĐ1 là 0,2m).

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Cụ thể, mực nước trên sông Tiền tại Mỹ Thuận có thể đạt 1,9m (trên BĐ3 là 0,1m), tại Mỹ Tho là 1,6m (ở mức BĐ3); trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt 2,0m (trên BĐ3 là 0,1m), tại Long Xuyên là 2,5m (ở mức BĐ3); trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức 1,65m (trên BĐ3 là 0,15m).

Nhiều vùng trũng tại TP Hồ Chí Minh có nguy cơ úng ngập

Do mực nước triều cường lên cao, nhiều khu vực sẽ xuất hiện tình trạng úng ngập, đặc biệt là các khu vực trũng thấp thuộc TP Hồ Chí Minh. 


K. Vy