Việc triển khai sẽ được thực hiện theo phương án áp dụng với các doanh nghiệp (DN), đơn vị hải quan có tần suất giao dịch, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, có sự sẵn sàng về CNTT…

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương tập trung rà soát, đánh giá và xác định DN sẽ triển khai. 

Hệ thống quản lý hải quan tự động đã được thực hiện tại 4 Cục Hải quan địa phương gồm: Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu, với 74 DN kinh doanh kho, bãi, cảng tham gia. 

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có 53 DN; Cục Hải quan Hà Nội có 3 DN; Cục Hải quan TP.HCM có 4 DN và Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu có 14 DN.

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động được xem là đột phá lớn nhất về ứng dụng CNTT của ngành Hải quan kể từ sau khi thực hiện VNACCS/VCIS (năm 2014). 

Với Hệ thống quản lý hải quan tự động, cơ quan Hải quan kết nối tự động với NSW để khai thác giúp sử dụng hiệu quả nguồn thông tin e-Manifest; Hệ thống VNACCS/VCIS, E-Customs (V5) phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 

Đồng thời, với DN kinh doanh cảng, Hệ thống giúp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình trạng cấp phép thông quan (từ cơ quan Hải quan) với từng lô hàng, từng container, để giảm thiểu rủi ro trong thực hiện thủ tục giao, nhận hàng so với thực hiện bằng chứng từ giấy; có thể thực hiện chế độ quản lý, thống kê, lưu giữ chứng từ giao nhận hàng hóa đảm bảo nhanh chóng, chính xác, khoa học và minh bạch; nâng cao uy tín, tăng khả năng tiếp nhận, khai thác hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, việc triển khai Hệ thống góp phần quan trọng trong thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trân Trân