Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, Hệ thống được kết nối tự động với Cơ chế một cửa quốc gia để khai thác giúp sử dụng hiệu quả nguồn thông tin e-Manifest; Hệ thống VNACCS/VCIS, E-Custom (V5) phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 

Qua đó, cơ quan hải quan quản lý được toàn bộ diễn biến của hàng hoá XNK toàn khu vực cảng, kho, bãi và lịch sử lô hàng từ khi vào Việt Nam. 

Hệ thống cũng giúp loại bỏ triệt để các tác nghiệp thủ công, sử dụng văn bản giấy trong một số công đoạn nghiệp vụ của công chức. Theo đó, cơ quan hải quan tập trung lực lượng cho giám sát, kiểm soát đối với những lô hàng, DN trọng điểm có rủi ro cao, tránh việc kiểm tra, kiểm soát tràn lan, nâng cao hiệu quả phương thức quản lý rủi ro- một bước đi cụ thể trong áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế về quản lý hải quan hiện đại.

Bên cạnh đó, qua hệ thống sẽ góp phần tinh gọn, tinh giản về tổ chức, biên chế.


Hệ thống cũng giúp DN kinh doanh cảng được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình trạng cấp phép thông quan từ cơ quan hải quan với từng lô hàng, container, để giảm thiểu rủi ro trong thực hiện thủ tục giao, nhận hàng so với thực hiện bằng chứng từ giấy; có thể thực hiện bằng chứng từ giấy; thực hiện chế độ quản lý, thống kê, lưu giữ chứng từ giao nhận hàng hoá, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, khoa học và minh bạch; nâng cao uy tín, tăng khả năng tiếp nhận, khai thác hàng hoá, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Đối với DN XNK, Hệ thống trao đổi thông tin và xử lý dữ liệu 24/24 giờ, giúp DN hoàn toàn chủ động kế hoạch giao nhận hàng hoá tại cảng, không phụ thuộc vào thời gian làm việc của cơ quan hải quan. 

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc cho biết, kể từ khi triển khai thí điểm ( ngày 15-8-2017) đến nay, theo tính toán của doanh nghiệp, thời gian làm thủ tục để đưa hàng ra/vào cảng trung bình khoảng 2 phút/ tờ khai. 

Như vậy, với lượng tờ khai Hải quan Hải Phòng khoảng 1,3 triệu bộ/năm, tổng lượng thời gian tiết giảm được lên tới hơn 40.000 giờ. Quan trọng hơn là việc giải quyết thủ tục nhanh chóng giúp DN tăng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, tạo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh. 

Lưu Hiệp