Theo thông tin ban đầu, vừa qua trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện một số đối tượng mạo danh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, liên hệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để bán sách, ấn phẩm, mô hình… 

Không chỉ vậy, một số đối tượng còn mạo danh và chữ ký xác nhận của Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu để “gạ bán” mô hình chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, khẳng định: “Từ trước đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu không có chủ trương cử cán bộ liên hệ, giới thiệu, làm trung gian hoặc bất cứ hình thức nào để bán sách, ấn phẩm, mô hình… vì không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc làm của các đối tượng trên đã ảnh hưởng đến uy tín của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và gây khó khăn, bức xúc cho các đơn vị, địa phương. Do đó, Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đề cao cảnh giác với các đối tượng này”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, đề nghị các đơn vị, địa phương khi phát hiện đối tượng mạo danh, mượn danh để bán sách, ấn phẩm, mô hình… dưới bất cứ hình thức nào thì báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo qui định của pháp luật.

Văn Đức