Đề nghị lãnh đạo chi cục thuế các địa phương đề cao cảnh giác và cảnh báo cho doanh nghiệp biết phòng ngừa hành vi giả danh này.

Nếu phát hiện, kịp thời thông tin cho cơ quan Công an địa phương để có biện pháp xử lý.

N.Thi