Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng đồng thời yêu cầu Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương có phương án giải quyết dứt điểm, không để tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Trước đó, ngay sau khi nhận được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến việc xuất bản cuốn sách “Hiệp sĩ lưu ban” do Nhà xuất bản Văn học xuất bản ấn hành, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành kiểm tra.

Kết quả bước đầu cho thấy, cuốn sách “Hiệp sĩ lưu ban” do Nhà xuất bản Văn học xuất bản chưa nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành, đồng thời Nhà xuất bản Văn học cũng chưa ban hành Quyết định phát hành cuốn sách trên.

H.Thanh