Việc này sẽ giải quyết trước mắt, hạn chế tình trạng nhiễm mặn, thiếu nước tại khu vực hạ du sông Vu Gia, đặc biệt là Nhà máy nước Cầu Đỏ, TP.Đà Nẵng diễn ra căng thẳng thời gian qua. 

Trước mắt trong năm 2018 cho đắp đập tạm bằng bao cát trên đỉnh đập Quảng Huế để giảm lượng nước về sông Quảng Huế, tăng lượng nước về sông Vu Gia cấp nước cho các huyện Đại Lộc, Điện Bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Việc đắp đập, chuyển dòng sẽ giúp tăng lượng nước về sông Vu Gia để cấp nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ, TP.Đà Nẵng. 

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu đánh giá toàn diện tại khu vực sông Quảng Huế và các công trình chỉnh trị đã xây dựng để có giải pháp điều tiết, nâng cao trình đỉnh đập sông Quảng Huế nhằm nâng cao lượng nước về hạ du sông Vu Gia. Điều này khôi phục lại trạng thái tự nhiên trước đây, phục vụ việc đẩy mặn, cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho TP.Đà Nẵng và của cả hạ du tỉnh Quảng Nam.

Theo khảo sát, từ năm 1999, sau trận lũ lịch sử, cửa sông Quảng Huế cũ bị bồi lấp hoàn toàn và sông Quảng Huế mới hình thành gây xói lở mạnh khu vực ven sông, làm mất nguồn nước tại các huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam và giảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt TP.Đà Nẵng. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có dự án Chỉnh trị sông Quảng Huế. Dự án này được triển khai từ 2002 đến 2013 nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước, ngập mặn vẫn xảy ra với cường độ ngày càng lớn ở hạ lưu hệ thống sông Vu Gia, nghiêm trọng nhất là khu vực TP.Đà Nẵng.

Như Báo CAND đã phản ánh: liên tục từ đầu tháng 11-2018 đến nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt bất ngờ diễn ra trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nguồn nước từ đầu nguồn khan hiếm, phía hạ nguồn nước ngập mặn nên không cung cấp đủ nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn thành phố.


Hoài Thu