Phát biểu tại lễ ký kết ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, tuy có chức năng khác nhau song VPTT và Viện QCN đều có cùng mục đích góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người. Nhiều năm qua, hai cơ quan đã phối hợp thực hiện một số phần việc và thu được kết quả thiết thực, song mới chỉ dừng lại ở những nhiệm vụ ngắn hạn. 

Việc ký Chương trình hợp tác lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý để hai đơn vị đẩy mạnh phối hợp trong nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức, tổng kết thực tiễn, trao đổi thông tin về quyền con người; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác nhân quyền; phối hợp cụ thể hóa các hoạt động hợp tác theo từng năm.
Lễ ký kết diễn ra ngày 5/11.

Ông Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện QCN khẳng định, trên cơ sở chương trình hợp tác ký kết, hai bên sẽ triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chung về nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền khẳng định, việc ký Chương trình hợp tác giữa VPTTvà Viện QCN đánh dấu một cột mốc quan trọng. 

Với cơ sở pháp lý này, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai theo định kỳ, bài bản, từ đó phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong việc phối hợp nghiên cứu lý luận chuyên sâu về vấn đề quyền con người, tham mưu cho Đảng, Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác nhân quyền trên cả nước. Trong đó, chú trọng phối hợp công tác tập huấn nâng cao kiến thức lý luận về quyền con người đối với đội ngũ cán bộ làm công tác nhân quyền ở Trung ương cũng như Ban Chỉ đạo Nhân quyền 63 tỉnh, thành; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, đồng thời đấu tranh, phản bác hiệu quả  hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá Đảng và Nhà nước.

 


Thu Trang