Theo đó, quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng CSND I và Trường Cao đẳng CSND II gồm có 3 chương, 12 điều, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động giáo dục đào tạo học viên CAND, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng và phát triển nhà trường.

Hai nhà trường ký kết quy chế phối hợp đào tạo

Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, nhấn mạnh: Mục đích cao nhất của việc tăng cường mối quan hệ phối hợp nhằm xây dựng 2 nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Từng bước khẳng định là những cơ sở đào tạo có uy tín, có chất lượng của lực lượng CAND. Quy chế phối hợp là những đường lối rõ nét, cụ thể để làm tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Đó còn là sự tin tưởng, mong muốn hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập giữa đội ngũ cán bộ, giảng viên của 2 nhà trường…

Q.Minh-C.Bình