Tại lễ ký kết, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, An Giang là địa bàn có nhiều tín đồ PGHH. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tín đồ PGHH có sự đóng góp to lớn, luôn có tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó với dân tộc, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, sống tốt đời, đẹp đạo. 

Hiện nay, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để tung tin xấu độc, lừa đảo, tội phạm về trộm cắp, buôn lậu, ma túy, môi trường, hoạt động tín dụng đen là những vấn đề đáng quan tâm ở địa bàn cơ sở nói chung và vùng đồng bào tôn giáo nói riêng.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào tín đồ PGHH là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong đó chú trọng đến công tác thăm hỏi, tiếp xúc, gặp gỡ, tuyên truyền vận động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tín đồ theo quy định của pháp luật. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tín đồ yên tâm tu hành, phát triển kinh tế và chấp hành pháp luật, không nghe, không làm theo sự xúi giục của các phần tử xấu để chống phá, gây rối ANTT, giúp lực lượng Công an các cấp có điều kiện thuận lợi tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh xã hội tại địa phương.

Đại tá Đinh Văn Nơi và ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH ký kết quy chế phối hợp về thực hiện mô hình “2 An”.

Xuất phát từ tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH thống nhất đề ra Quy chế phối hợp thực hiện theo mô hình “2 An”: ANTT - An sinh xã hội trong đồng bào theo đạo PGHH trên địa bàn An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng 2 tập thể có thành tích xuất sắc.

Nội dung quy chế phối hợp tập trung trao đổi thông tin, tình hình về đời sống, sinh hoạt, tu hành “Vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, vừa lo tu hiền chơn chất”, “Làm hết các việc từ thiện” của tín đồ PGHH. Hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ANTT. Phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. 

Tuyên truyền về các hành vi, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… để tín đồ tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, không để kẻ xấu lợi dụng đạo PGHH để lôi kéo, xúi giục và xuyên tạc gây ảnh hưởng đến ANTT, uy tín của đạo PGHH, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. 

Phối hợp giao lưu, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết chặt chẽ, có hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp nhất là công việc từ thiện, nhân đạo giữa các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội hợp pháp, giữa lực lượng Công an với tín đồ PGHH… góp phần giữ vững ANTT, đảm bảo an sinh xã hội phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà người dân khó khăn trên địa bàn huyện Phú Tân.

Để Quy chế phối hợp trong thời gian tới đi vào hoạt động có hiệu quả, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị có liên quan cần xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện cụ thể những chỉ tiêu, công việc cần làm, phân công nhiệm vụ và tổ chức sơ, tổng kết định kỳ theo quy chế quy định. Qua đó kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phối hợp. 

Phát huy vai trò tiên phong của quần chúng tín đồ với việc vận động người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tín đồ phải gắn với việc thực hiện các quy ước về ANTT, từng bước tiến tới liên kết an toàn về ANTT, góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, có 2 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang trong thực hiện vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo TTATGT.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng trao quà gồm các nhu yếu phẩm trao tặng bà con hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Tân.


Trần Lĩnh - Tiến Tầm - Quỳnh Như