Theo Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) tỉnh Kon Tum, hiện nay, tình trạng nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn tiếp tục diễn ra.

Hiện cả tỉnh có hơn 400 đơn vị nợ BHXH, trong đó có 370 doanh nghiệp (DN). Trước tình trạng trên,  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 1154/UBND-KGVX, chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

UBND tỉnh Kon Tum họp bàn về xử lý các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế .

Với các sở, ngành, địa phương có đơn vị trực thuộc thực hiện chưa nghiêm việc trả nợ cũ và để phát sinh nợ mới cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu; chỉ đạo khắc phục trước ngày 30-6-2018, báo cáo UBND tỉnh (qua BHXH tỉnh) để theo dõi, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ không đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm việc trả nợ cũ hoặc để phát sinh nợ mới; không xem xét thi đua đối với người đứng đầu các sở, ngành, địa phương có đơn vị trực thuộc còn nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai danh tính DN nợ; tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT…và  tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, DN chưa thực hiện việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là đơn vị chây ỳ, nợ đọng BHXH, BHYT…

Hải Quỳnh