Trong năm 2017, ngành BHXH đã thực hiện trên 4.000 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp, đơn vị nợ kéo dài. Thế nhưng, sau khi ra quyết định xử phạt, chỉ hơn 40% doanh nghiệp đồng ý khắc phục.

Cả nước hiện có khoảng 8.000 doanh nghiệp đang "mất tích", nợ BHXH khoảng 2.000 tỉ đồng. BHXH Việt Nam đánh giá số nợ này rất khó, thậm chí không có khả năng thu hồi.

BHXH Việt Nam cho biết đang gặp nhiều khó khăn đối với những trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc các doanh nghiệp giải thể, phá sản, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động nhưng sau khi thanh lý tài sản không còn đủ tiền trả nợ BHXH.

P.H