Trước thực trạng trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quyết định công khai 500 doanh nghiệp nợ bảo hiểm quá 3 tháng.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội xác định thời gian từ 1-8 đến hết tháng 10-2017 là cao điểm trong thu hồi nợ. Trên địa bàn thành phố hiện có 55.747 đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó hơn 48.000 đơn vị là doanh nghiệp với trên 1,4 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hải Châu