Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) và Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án “Hỗ trợ Lên kế hoạch và Thực hiện các Hành động Giảm phát thải Khí nhà kính Phù hợp với Điều kiện Quốc gia (NAMA) theo cách có thể đo đạc, báo cáo và thẩm tra được (MRV) (SPI-NAMA”), vào ngày 7/1 tại TP Hồ Chí Minh và 9/1 tại Hà Nội.

Ở cấp Trung ương, Bộ TN&MT và JICA đã bắt đầu khởi động dự án SPI-NAMA vào năm 2015 để tăng cường chức năng quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam, đặc biệt là chuẩn bị thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris.

Trong quá trình hợp tác, dự án đã hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng Nghị định quy định về Lộ trình và Phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK), cũng như thực hiện Đánh giá công nghệ các-bon thấp cho các phương thức giảm nhẹ của hành động đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), được Chính phủ Việt Nam cam kết theo Thỏa thuận Paris.

Ở cấp địa phương, TP Hồ Chí Minh và JICA đã nỗ lực chuẩn bị để cập nhật Kế hoạch Hành động Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (CCAP) của thành phố cho giai đoạn sau năm 2020.

Trong khuôn khổ hoạt động thí điểm, các chuyên gia Nhật Bản đã tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà ở TP Hồ Chí Minh và đề xuất một hệ thống báo cáo carbon giống như hệ thống đã được chính quyền thành phố Tokyo áp dụng. 

Hệ thống này đã giúp Tokyo giảm 16% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2012. Hệ thống cung cấp thông tin về hiệu quả tiết kiệm điện năng nhờ áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà; bên cạnh đó, việc xếp hạng hiệu quả sử dụng năng lượng của Chính quyền Tokyo cũng là động lực thúc đẩy chủ các tòa nhà đầu tư vào các biện pháp tăng cường hiệu quả năng lượng.

Trong phạm vi hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh, dự án đã ước tính mức giảm phát thải KNK dự kiến cho một số cảng biển tại Tp.HCM. Phương pháp MRV cho các cảng biển do dự án phát triển được Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đánh giá cao. Ông Trần Ánh Dương, Vụ trưởng Vụ Môi trường của Bộ GTVT xác nhận rằng kết quả của dự án SPI-NAMA cho cảng biển tại TP Hồ Chí Minh sẽ được đưa vào Kế hoạch Quốc gia Phát triển cảng xanh tại Việt Nam đang được Bộ GTVT xây dựng.H.Chi