Ngày 17-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh và ông Tetsuo Konaka, Trưởng đại diện Jica tại Việt Nam đã ký thỏa thuận viện trợ Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) để đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản sử dụng vốn ODA không hoàn lại trị giá 10,9 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Mục tiêu của Dự án là nhằm hỗ trợ, cải thiện, nâng cao an toàn thực phẩm hàng nông lâm thủy sản; triển khai có hiệu quả nội dung cam kết trong lĩnh vực vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam thông qua việc tăng cường năng lực phân tích, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh và ông Tetsuo Konaka, Trưởng đại diện Jica tại Việt Nam ký thỏa thuận.

Theo ông Tetsuo Konaka, Trưởng đại diện Jica tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án RETAQ sẽ được tài trợ những thiết bị kiểm nghiệm cũng như cơ sở hạ tầng để nâng cao hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá, hiện nay Nhật Bản là nhà tài trợ lớn nhất, chiếm tới 1/3 tổng viện trợ ODA cho Việt Nam với số vốn cam kết khoảng 30,5 tỷ USD. Thứ trưởng đánh giá rất cao sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và khẳng định: “Việc xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực đối với Việt Nam”.

T.Linh