Theo đó, trên cơ sở nhu cầu của các bệnh viện đối tác, JICA và HI sẽ hợp tác phái cử các tình nguyện viên quốc tế hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp cho kỹ thuật viên phụchồi chức năng (PHCN)nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ PHCN tại các bệnh viện đối tác, để có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh tổn thương não. 

Ông KONAKA Tetsuo, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam và ông Didier Demey, Giám đốc Quốc gia của HI Việt Nam trao đổi bản Thỏa thuận Hợp tác

Được biết, cùng nhu cầu ngày càng tăng về PHCN tại Việt Nam, số lượng các cơ sở y tế công lập đề nghị chương trình tìnhnguyện viên hợptác hải ngoại (JOCV) phái cử tình nguyện viên chuyên ngành PHCN cũng tăng lên. Nhằm cải thiện chất lượng các dịch vụ PHCN, JOCV đã và đang chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam các kỹ thuật, phương pháp, tiêu chuẩn quốc tế, các nguyên tắc lấy bệnh nhân làm trung tâm. 

Các tình nguyện viên tổ chức hội thảo tập huấn, thực hiện các nghiên cứu tình huống và phối hợp với đồng nghiệp Việt Nam nhằm đẩy mạnh tính hiệu quả trong công tác PHCN, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân đối với việc cần thiết phải PHCN sớm. 

Đại diên JICA Việt Nam và HI Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm tại lễ ký kết

Còn HI đang thực hiện dự án “Tăng cường Chăm sóc Y tế và Đào tạo PHCN” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ tài chính, với mục tiêu cải thiện chất lượng sống cho người bị tổn thương não, đặc biệt đối với những bệnh nhân đột quỵ, chấn thương sọ não, bại não và nứt gai đốt sống/não úng thủy, thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ y tế.

Dự án đã và đang triển khai các hướng dẫn chăm sóc y tế và PHCN theo các chuẩn quốc tế và phù hợp với bối cảnh địa phương, đồng thời nâng cao năng lực của các trung tâm y tế thuộc Bộ Y tế cũng như Sở Y tế các tỉnh. Một trong những mục tiêu của dự án là cải thiện năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế làm công tác PHCN tại các bệnh viện. 

Để đạt được mục tiêu này, dự án thưc hiện nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có hoạt động đào tạo tại chỗ. Với nỗ lực hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho nhân viên PHCN sau khi họ đã kết thúc các khóa đào tạo, dự án có kế hoạch bố trí các tình nguyện viên quốc tế (về vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) tại các bệnh viện đối tác nhằm hỗ trợ kỹ thuật liên tục cho các cán bộ đó. 


H.Chi