Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 1 bể nấu mỡ có hệ thống xắt mỡ, đảo mỡ, xép mỡ tự động; 1 tủ đông đựng mỡ sống. Cơ sở chứa khoảng 1 tạ mỡ heo sống và gần 14.000 lít mỡ heo nước và mỡ gà không rõ nguồn gốc cùng gần 2 tạ tóp mỡ. 

Công an kiểm tra cơ sở chế biến mỡ bẩn.

Làm việc với lực lượng kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số lượng mỡ nói trên. Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong đối với 5 thùng phi nhựa và 3 thùng phi sắt chứa mỡ nước giao cho ông Thành tự quản lý, bảo quản; đồng thời tiêu hủy tại chỗ toàn bộ số lượng mỡ heo sống và tóp mỡ đã chế biến.

Ngọc Sơn