Ngày 17/10, tại Hà Nội, JICA đã ký Thỏa thuận viện trợ không hoàn lạitrị giá lên tới 1,204 tỷ yên với Chính phủ Việt Nam cho Dự án Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,để đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Trong khuôn khổ dự án, RETAQ sẽ được tài trợ các trang thiết bị cần thiết để xây dựng hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cùng với các cơ sở vật chất để sử dụng hiệu quả các thiết bị này, nhằm mở rộng hệ thống kiểm soát thực phẩm và nâng cao năng lực kiểm nghiệm.

Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội ngày 17-10.

Dự án kéo dài 37 tháng, được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Việt Nam và tăng cường việc thực hiện Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo đó, thiết bị kiểm nghiệm (bao gồm một máy sắc ký lỏng khối phổ LC-MS, thiết bị phản ứng chuỗi polymerase (phản ứng khuếch đại gen) PCR, một máy cô quay chân không, một tủ an toàn, một máy phân tích khí ni-tơ và một bàn thí nghiệm), thiết bị thông gió (bao gồm một hệ thống điều hòa không khí trung tâm), một hệ thống cung cấp khí ga dùng để phân tích, thiết bị xử lý khí thải, thiết bị thông gió cho khí thải cục bộ và các thiết bị khác.

Việc cung cấp và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản là một trong những vấn đề phát triển quan trọng. Cho tới nay, cùng với việc tư vấn chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm, JICA còn hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống giám sát an toàn thực phẩm nông thủy sản, kết hợp với triển khai Dự án hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn .    H.Chi