Theo kế hoạch này, việc thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi được thực hiện trên toàn bộ hệ thống cột chiếu sáng là cột thép hoặc cột bê tông li tâm tại dải phân cách giữa, trên các tuyến phố có hàng cột điện lực chạy song song kết hợp tháo dỡ các đường dây gây mất an toàn, đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện hạ thế và hệ thống chiếu sáng phục vụ nhân dân, đồng thời, duy trì tốt thông tin, liên lạc, tín hiệu truyền hình cáp phục vụ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong khu vực tổ chức thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi.

Quá trình thực hiện cũng phải đảm bảo thanh thải hết các dây cáp thừa, cáp cũ không đảm bảo dung lượng; hoàn thành thanh thải, sắp xếp tuyến nào cần bàn giao ngay cho chính quyền sở tại và cơ quan chức năng quản lý việc treo, mắc dây cáp trên tuyến phố đó, bảo đảm gọn gàng, mỹ quan đô thị. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1-3 đến hết 31-12.

CL