Như vậy, đến nay trên địa bàn thành phố có 2 dự án phát triển nguồn hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác là Nhà máy Nước Bắc Thăng Long, Nhà máy Nước mặt sông Đuống giai đoạn 1, công suất 150.000m3 ngày-đêm và 14 dự án phát triển mạng hoàn thành, nâng công suất toàn thành phố lên khoảng 2.350.000m3/ngày-đêm. 

Theo đó, tỷ lệ người dân được cấp nước sạch ở khu vực 12 quận đạt xấp xỉ 100%; khu vực nông thôn đạt hơn 52%.

Dự kiến hết năm 2018, một số dự án phát triển mạng cấp nước hoàn thành sẽ cấp nước cho gần 600.000 hộ dân ở 4 xã thuộc huyện Mê Linh, Thanh Trì…   

Hải Châu