Cụ thể, đoàn thanh tra phát hiện 3 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp là Công ty TNHH đầu tư và thương mại Trường Giang Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy và Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam, với số tiền xử phạt là 658 triệu đồng.

Trong số đó, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Trường Giang Việt Nam bị xử phạt với số tiền cao nhất là 420 triệu đồng do vi phạm 9 điều khoản được quy định trong các văn bản pháp luật.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật chủ yếu mắc các lỗi như không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại; thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp nhưng chưa được cấp thẻ thành viên;

Tổ chức bán hàng đa cấp khi chưa có xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động báo hàng đa cấp của Sở Công Thương; không báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Hải Châu