Theo đó, UBND TP Hà Nội đã đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan về việc phân cấp cho chính quyền cấp huyện được đứng ra đấu giá và phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất đối với các dự án nhỏ lẻ và những diện tích đất xen kẹt quy mô dưới 5.000m2.

UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, việc triển khai Luật Đất đai năm 2013 trong đấu giá quyền sử dụng đất đã có thuận lợi. Đặc biệt, việc cải cách thủ tục hành chính và phân cấp thí điểm cho UBND cấp huyện đã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo lý giải của UBND TP Hà Nội, hiện nay các điểm đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn các huyện, nhiều nơi chỉ 1 triệu đồng/m2, số lượng thửa đấu giá có khi chỉ có một hoặc một vài thửa xen kẹt. Trong khi đó, quy định của Chính phủ về giá đất xen kẹt dưới 5.000m2 phải có giá khởi điểm quyền sử dụng đất dưới 30 tỷ đồng.

Nếu cấp quận, huyện, thị xã được giao và thực hiện tốt sẽ vừa gắn trách nhiệm của cấp huyện trong giải quyết vấn đề đất đai, vừa tránh những diện tích đất xen kẹt không nằm trong quy hoạch bị lấn chiếm, đấu giá thấp. Thực tế, qua rà soát tại các địa phương của Hà Nội cho thấy, tình trạng lấn chiếm đất công ích đang có dấu hiệu gia tăng.

Năm 2016, trên địa bàn Hà Nội có 20 đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với diện tích đất tổ chức đấu giá là 23,8 ha, số tiền trúng đấu giá là 4.221 tỷ đồng/3.050 tỷ đồng được giao, đạt 138% kế hoạch.

Tiền thu từ đất đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, tương đương 15% tổng thu ngân sách thành phố; trong đó, tiền sử dụng đất khoảng 22.400 tỷ đồng, tiền thuê đất 4.256 tỷ đồng và các khoản thu khác.

Cũng theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2016, mặc dù ngành đã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu của thành phố trong các lĩnh vực như đấu giá quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ, bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính, xử lý vi phạm đất đai…, song công tác giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp vẫn còn rất chậm. Nguyên nhân do nguồn lực cho giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật quỹ đất dịch vụ còn hạn chế.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng các ngành làm việc với các quận, huyện có số lượng lớn về nhu cầu đất dịch vụ, như: Mê Linh, Hà Đông, Thạch Thất, Hoài Đức... để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho các hộ đã tổ chức xét duyệt.

Minh Nghĩa