Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, tham quan, học tập trên toàn Thành phố về dự thảo “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: sovhtt.hanoi.gov.vn.
Văn hóa ứng xử rất quan trọng trong đời sống thường ngày.

Dự thảo có 3 chương, 14 điều, trong đó quy tắc ứng xử nơi công cộng tập trung tại Chương II (Quy tắc ứng xử chung) và Chương III (Quy tắc ứng xử tại một số nơi công cộng cụ thể).

Ví dụ, Chương II quy định rõ những điều không nên làm như: Không nói tục, chửi bậy, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác; không tự tiện sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục đích cá nhân, không đúng quy định…

Thảo Thảo