Trong đó, đáng chú ý là phí tham quan danh lam thắng cảnh Chùa Hương sẽ tăng từ mức 49.000đ hiện nay lên 78.000đ (tăng 59%). Dự kiến doanh thu thu được là 103 tỷ đồng (tăng 36 tỷ đồng so với 2016). Trong đó, tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí giảm từ 35% xuống 30%.

Với mức tăng gần 60% phí danh lam thắng cảnh, dự kiến Chùa Hương sẽ thu về 103 tỷ đồng
Ngoài ra, Hà Nội sẽ giữ nguyên mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, mức thu phí đang thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép: 25.000đ đến 80.000đ/m2/tháng tùy theo địa bàn quận, huyện và địa điểm cấp phép. Riêng đối với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe, thành phố quyết định tăng tỷ lệ nộp phí trên các địa bàn quận, huyện (trừ quận Hoàn Kiếm) từ 3% doanh thu lên 6% doanh thu.
CL