Về việc kinh doanh thực phẩm, Ban tổ chức yêu cầu các chủ hộ phải tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, phải có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không treo móc thịt động vật trước cửa hàng gây phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các điểm kinh doanh tuyệt đối không được bố trí ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực Ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích, khu vực sân cổng động Hương Tích. Lễ hội chùa Hương năm 2015 sẽ khai hội vào ngày 24/2/2015 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi).

C.L.