Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020. Bộ NN&PTNT cho biết, đến nay, Bộ đã nhận được văn bản của 25 địa phương (không bao gồm 8 địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020) và 1 đơn vị khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT về đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn với kinh phí tổng cộng 2.499,498  tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Bộ NN&PTNT đề nghị hỗ trợ tổng cộng 515,300  tỷ đồng. Cụ thể: Điện Biên 14,7 tỷ đồng; Hà Nam 19,7 tỷ đồng; Sơn La 15,7 tỷ đồng;  Thái Bình 20,7  tỷ đồng; Thanh Hóa 29 tỷ đồng; Đồng Tháp 29,2 tỷ đồng; Vĩnh Long 31,4 tỷ đồng… Do vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngọc Yến