UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có kiến nghị gởi Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT xem xét, bố trí vốn khoảng 60 tỷ đồng để triển khai thực hiện các công trình nạo vét chống hạn năm 2017, ứng phó tình trạng thiên tai, hạn hán, đảm bảo ổn định nguồn nước tưới tiêu và nước sinh hoạt.

Các công trình dự kiến được nạo vét tại rạch Xẻo Trâu - An Phú Thuận, kênh Chà, kênh Đòn Dong, rạch Tân Bình, kênh Điền Tây Trên, kênh Bà Dư, kênh Mười Tải, kênh lòng hồ Tân Huề và Tân Hòa, rạch Chà Và, kênh Sa Rài... Đồng Tháp là một trong những tỉnh trọng điểm nông nghiệp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với thế mạnh sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cây lúa. 

Do tình hình nắng nóng, khô hạn trong những tháng giữa và cuối mùa khô nên các kênh tạo nguồn và nội đồng cạn kiệt, thiếu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng rất lớn cho việc gieo trồng, sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Hiện nay, mực nước các kênh nội đồng trong tỉnh đang xuống thấp, một số kênh tạo nguồn bị cạn kiệt thiếu nguồn nước tưới nghiêm trọng cho diện tích 206.000ha của vụ Đông xuân, 190.000ha của vụ Hè thu cũng như nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Văn Vĩnh