Theo đó, ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nguyện vọng của đa số người lao động là giảm thời gian làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần để người lao động duy trì được sức khỏe, tái tạo sức lao động và có thời gian để người lao động chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất xem xét cân nhắc đề xuất bổ sung thêm 1 hoặc một số ngày nghỉ trong năm cho người lao động. Bởi hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực (Campuchia 28 ngày; Brunei 15 ngày; Indonesia 16 ngày; Malaysia 12 ngày; Myanmar 14 ngày; Philippines 12 ngày; Singapore 11 ngày; Thái Lan 16 ngày; trong khi tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hiện nay của Việt Nam là 10 ngày).

P.H